31.10.2020 u 11:35 dvoje članova je izašlo na intervenciju nakon što

su uočili veliki dim na Rtu Stupišće. Nedugo zatim na intervenciju je izašlo još 14 članova sa 5 vozila.

Radilo se o požaru u kojemu se vatra otela kontorli prilikom spaljavanju biljnog odpada. Požar je lokaliziran u 18:30. Večina članova se vratila u dom u 19:20, te je 5 članova ostalo osigurati zgarište tokom noći te su se u dom vratili u 09:20.