dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec lipanj (2023) od 22h-07h.

  1. Mardešić Pjero
  2. Mardešić Vinko
  3. Sterniša Ivan
  4. Vojković Pino
  5. Mladineo Andrija
  6. Zanki Boris
  7. Marinković Tonko
  8. Ivčević Petar
  9. Zanki Nikola
  10. Tokić Ivan
  11. Borozan Petar
  12. Bogdanović Mario
  13. Božanić Bartolomeo
  14. Božanić Luka
  15. Božanić Nikola
  16. Cimić Mate
  17. Fadić Miho
  18. Fiamengo Bepi
  19. Fiamengo Josip
  20. Gracin Ante
  21. Gracin Dino
  22. Ivčević Frane
  23. Jončić Jurica
  24. Kinčeš Kalman
  25. Klarić Joško
  26. Mardešić Andrija p.Ivana
  27. Mardešić Andrija Mile
  28. Mardešić Ivo
  29. Marinković Ivan
  30. Pušić Krešimir
  31. Zambarlin Jere

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!