Index opasnosti od požara

Provjerite u svakom trenutku u stvarnom vremenu Index opasnosti od šumskog požara za čitavu Republiku Hrvatsku.

Opasnost od požara: vrlo mala mala umjerena velika vrlo velika