uklanjanje roja osa iz os komiza, dvd komiza

14.04.2015 nakon poziva ravnateljice OŠ Komiža troje naših članova bilo je uklonit roj osa sa

zgrade osnovne škole. Članovi su na intrevenciju otišli Unimogom u 14:10 te su koristili trodijelne aluminijske skale. U dom se vratili u 15:20.