26.06.2022 u 19:01 primili smo dojavu da je potrebna asistencija i koritasto nosilo za transport unesrećene osobe koja se nalazi kraj bova u blizini plaže Gusarica. U 19:05 na intervenciju Fiatom prema rivi je izašlo četvero članova. Na rivi ih je čekao još jedan član te ih je brzim gliserom odveo do unesrećene osobe.

Unesrećenu osobu se transportiralo do rive, te ju se uz pomoć članova i doktora pokušalo oživiti, ali nažalost bezuspješno.