Jučer, 29.07.2013 u 18:35 zaprimili smo dojavu od strane Centra 112,

da se na području 100-tinjak metara ispod crkve Sv.Bjož nalazi unesrećeni, kojemu je potreban transport do Komiže. Na intervenciju u 18:45 sa jednim vozilom i nosilima krenulo je 6 pripadnika Dvd-a Komiža. Do unesrećenog (koji se nalazio u znatno boljem stanju nego kod prilike obavještavanja centra 112) se stiglo oko 19:20. Nakon dolaska članovi društva su ga postavili na nosila te donijeli u Komižu negdje oko 19:40, gdje su unesrećenog čekala kola Hitne pomoći. Članovi se vratili u dom u 20:00.

Leave a Reply