spasavanje unesrecenog ispred titove spilje, 2015 godina, dvd komiza

23.06.2015 u 12:30 dobili smo dojavu da se jedan turist starije dobi nalazi ispred

Titove špilje te da ga je potrebno spustiti nosilima do ceste – gdje ga je čekao autobus s kojim je došao u posjet (jer dotični nije u mogućnosti spustiti se kroz veliki broj stepenica koje dijele špilju od ceste). Na intervenciju su sa Gasilcom izašla 2 člana te dva pripadnika Gss-a. U dom se vratili u 13:45.


Foto: Željko Arnautović