dvd komiza, Spašavanje i odsukavanje glisera iz Rt-a Barjak-31.08.2014

Jutros smo dobili dojavu da se na RT Barjak, nedaleko od uvale “Barjoška”

nasukao 9 metarski gliser te da ima prodor mora. Na intervenciju su u 08:40 izašla dva naša člana sa brodom “Alternature”. U 09:20, nakon dolaska  utvrđeno je da se u brodu zbog prodora mora nalazi velika količina vode i da postoji visoka opasnost od potonuća, te se odmah započelo sa ispumpavanjem mora iz glisera. Ispod glisera postavljen je najlon koji je uvelike sprječavao daljnji ulazak mora u brod. Nakon što se uspješno ispumpalo more, gliser se odsukalo sa rt-a te ga dovuklo u Komižu na istezalište. Naši članovi se vratili u dom u 12:20.