Danas, 29.07.2104 u 00:45 dobili smo dojavu od PP Vis da treba prebaciti leš preminulog

Damira Fadića “Borca” iz njegove kuće na ulicu, te zatim do gradskog groblja. Damir je pronađen mrtav 28.07 u popodnevnim satima, te je utvrđeno da je mrtav ležao u kući 2 do 3 dana. U 00:55 na intervenciju su sa Ladom izašli 2 naša člana, te se u dom vratili u 02:30.