U 08:15 Zvonko Brajčić dojavio je da ga je kontaktirao Stipe Čikara da se

vidi dim u predjelu Barjoška. U 08:20 na intervenciju uputila su se 3 člana sa Gasilcem. U 09:00 Gasilac potvrdio da se vidi dim poviše topova. U požaru je izgorjelo 25 m2, te je utrošeno 11 naprtnjača vode. Uzrok požara bio je udar groma. Članovi se vratili u dom u 12:40.

Leave a Reply