07.01.2019 u 18:32 dojavio nam je Joško Gracin da gori u Podhumlju. Na intervenciju suu 18:35 izašla 3 naša člana sa Navalnom. Nedugo zatim na intervenciju je izašlo još 14 članova sa 3 vozila. U međuvremenu je data i zvučna uzbuna.

U požaru je izgorjelo cca. 15 m2. Svi članovi se vratili u dom u 20:00.

U međuvremenu se u domu nalazilo još 12 članova spremnih za interveniranje.