Danas, 12.04.2020. u 17:20 dobili smo dojavu o požaru kontejnera i okolne trave na “Velu igralište”

. Nedugo zatim na intervenciju su izašla 4 člana sa Navalnom cisternom i Puchom. U međuvremenu vatra je podušena od dojavitelja intervencije, te su naši članovi dodatno polili kontejner (trava nije gorila). Svi članovi se u dom vratili u 17:40.