Jutros u 08:50 zaprimili smo dojavu od Danijele Sviličić da se ispod Žene Glave vidi dim,

te nam je to potvrđeno i od strane izvidnice “Hum”. Na intervenciju su izašla 2 naša člana sa Navalnom cisternom. Nakon našeg dolaska ustanovilo se da se radi o loženju makije i čišćenju terena. U dom se vratili u 09:30.