Jučer, 09.02.2015 u 10:10 zaprimili smo dojavu o požaru dimnjaka u zgradi na

Batudu. Nedugo zatim na intervenciju su izašla dvojica članova sa Ladom. Požar je ubrzo izgašen, te potrebe za većom intervencijom nije bilo. Članovi se vratili u dom u 10:40.

Dvd Komiža - dimnjaka batuda, veljača 2015