12.02.2017 u 13:28 dobili smo dojavu da je izbio požar

u gornjim Brojkovicama. Na intervenciju su u 13:32 izašla 3 člana s Navalnom cisternom. Veće potrebe za interveniranjem nije bilo te je utrošeno 1000 l vode. U međuvremenu se u domu nalazilo 8 članova spremnih za interveniranje. Članovi se vratili u dom u 13:55.