požar bora kostirna, dvd komiža, 2015

U 10:25 Željko Božanić dojavio nam je da se vidi dim u Kostirnu.

U 10:30 na intervenciju su se uputila 3 člana sa Navalnom cisternom, te nešto kasnije još 3 člana sa Gasilcem. Radilo se o požaru bora, koji je nastao usred udara groma. Požar je saniran u 11:20 a ugašen u 12:00. Članovi se vratili u dom u 13:00.

Slike: