osposobljavanje-dubine i visine-dvd komiza

U organizaciji VZ Splitsko dalmatinske županije i službe za vatrogastvo DUZS u

prostorijama našeg doma ovu sedmicu (08.12-12.12) održava se tečaj osposobljavanja za spašavanje iz dubina i visina – I stupanj. Osposobljavanje je pristupilo šestoro naših članova, koji će du nakon održanog tečaja polagati ispit u Divuljama idućeg Utorka (16.12.)

Video :