Ispumpavanje mora iz poplavljene kuće - 31.01.2015

Jutros u 06:55 sati, nakon dojave od strane obitelji Prohaska da im

je poplavila kuća uslijed prodora mora četvero naših članova otišlo je sa Ladom na intervenciju. Nakon dolaska započelo se sa ispumpavanjem mora pomoću Honda pumpe, te se nešto kasnije pomoću plastičnih posuda izbacilo more u potpunosti. Inače radi se o kući koja se nalazi u blizini mora, kojoj su podivljali valovi razbili vrata, pa nakon toga nastavili sa punjenjem mora i kompletnog uništenja interijera. Osim što su članovi ispumpali more, pomogli su i iznijeti razbijene i uništene stvari iz kuće. U dom se vratili u 08:20.