Dana 03.05.2017 u 18:17 dobili smo dojavu o nasukanom brodu koji ima prodor mora te se nalazi

na istezalištu u  Komižu. Na intervenciju je nedugo zatim izašlo 6 članova s gasilcom. U međuvremenu su se u domu nalazila još 4 člana. Nakon dolaska do istezališta ustanovilo se da potrebe za interveniranjem nema te su se svi članovi vratili u dom u 18:37.