22.08.20202 u 19:50 dobili smo dojavu od Dvd-a Vis da jedna žena u

mjestu Žena Glava prijeti da će zapaliti kuću s benzinom. U 19:55 na intervenciju su se uputila 3 člana s Navalnom cisternom. U međuvremenu smo stupili u kontakt s navedenom osobom koja je putem telefona rekla da će sve biti u redu.

U međuvremenu, osoba koja je prijetila da će zapaliti kuću je zbrinuta od strane policije te potrebe za našim interveniranjem nije bilo (ista je polila kuću benzinom ali je nije zapalila). Nakon što su članovi izvidjeli situaciju, uputili su se prema Komiži. Za vrijeme izlaska na intervenciju u pripravnosti je bilo još nekoliko članova u slučaju potrebe za gašenjem.