11.05.2022. primljena je odjava da se negdje u “Poje” vidi crni gusti dim. U 18:15 s Manom je izašlo dvoje članova te javilo povratno u dom, da su dim u nekoliko navrata uočili ali da ga ne mogu točno locirati. Nakon toga na intervenciju je izašlo još 7 članova s Fiatom.
Dolaskom do mjesta “dima” ustanovilo se da se radi o najezdi mušica, koje u velikim rojevima formiraju privid dima, te pritom stalno mijenjaju lokaciju okupljanja.

Svi članovi vratili se u dom u 19:45.