dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec veljaču (2022) od 22h-07h.

  1. Sviličić Vinko
  2. Mardešić Ivica
  3. Bogdanović Mario
  4. Bjažević Frane
  5. Božanić Luka
  6. Božanić Nikola
  7. Cimić Mate
  8. Fadić Miho
  9. Gusić Andrija
  10. Janjić Karmelo
  11. Jončić Andrija
  12. Karuza Joško
  13. Kinčeš Kalman
  14. Klarić Joško
  15. Mladineo Andrija
  16. Murić Toni
  17. Murić Vicko
  18. Murić Vladimir
  19. Rogošić Antonio
  20. Sviličić Elio
  21. Vetma Lucijan
  22. Vitaljić Andrija
  23. Vojković Ivan
  24. Vojković Pino
  25. Zambarlin Jere
  26. Mladineo Joško
  27. Marinković Bepo
  28. Fiamengo Josip

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!