dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec veljaču (2018) od 22h-07h.

  1. Fiamengo Josip
  2. Mladineo Ivan
  3. Kinčeš Ante
  4. Borčić Vinko
  5. Sviličić Vinko
  6. Sviličić Vinko, M
  7. Božanić Bartolomeo
  8. Božanić Luka
  9. Božanić Matko
  10. Božanić Nikola
  11. Cimić Josip
  12. Fadić Miho
  13. Fiamengo Bepi
  14. Fiamengo Jurica
  15. Gracin Ante
  16. Gracin Dino
  17. Gusić Andrija
  18. Janjić Dragan
  19. Jončić Andrija
  20. Jončić Jurica
  21. Jurko Toni
  22. Karuza Joško
  23. Klarić Joško
  24. Kuljiš Darin
  25. Mardešić Andrija, Milutina
  26. Mardešić Andrija, p. Ivana
  27. Mardešić Ivica
  28. Mardešić Ivo, Andrije

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!