dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec veljaču (2017) od 22h-07h.

  1. Mladineo Ivan
  2. Bjažević Frane
  3. Bogdanović Mario
  4. Borčić Vinko
  5. Božanić Bartolomeo
  6. Božanić Luka
  7. Božanić Matko
  8. Božanić Nikola
  9. Cimić Josip
  10. Cimić Mate
  11. Fadić Miho
  12. Fiamengo Bepi
  13. Fiamengo Josip
  14. Fiamengo Jurica
  15. Kinčeš Ante
  16. Murić Toni
  17. Murić Vicko
  18. Murić Vladimir
  19. Petrašić Bepi
  20. Rogošić Antonio
  21. Sviličić Elio
  22. Sviličić Mate
  23. Sviličić Venci
  24. Sviličić Vinko
  25. Sviličić Vinko M.
  26. Valentić Vlado
  27. Vitaljić Andrija
  28. Vojković Ivan

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!