dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec veljaču (2015) od 22h-07h.

  1. Božanić Luka
  2. Demaria Mate
  3. Fadić Miho
  4. Fiamengo Bepi
  5. Janjić Karmelo
  6. Kinčeš Ante
  7. Murić Vladimir
  8. Bogdanović Mario
  9. Borčić Vinko
  10. Božanić Bartolomeo
  11. Božanić Dinko
  12. Božanić Nikola
  13. Cimić Josip
  14. Gracin Dino
  15. Janjić Dragan
  16. Jončić Andrija
  17. Karuza Joško
  18. Kinčeš Kalman
  19. Klarić Joško
  20. Mardešić Ivan
  21. Mardešić Ivo A.
  22. Mardešić Josip p. J.
  23. Mardešić Leo
  24. Mardešić Lovre
  25. Mardešić Mile
  26. Mardešić Vinko
  27. Mladineo Andrija
  28. Murić Toni

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!