dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec veljaču (2015) od 22h-07h.

    1. Božanić Luka
    2. Demaria Mate
    3. Fadić Miho
    4. Fiamengo Bepi
    5. Janjić Karmelo
    6. Kinčeš Ante
    7. Murić Vladimir
    8. Bogdanović Mario
    9. Borčić Vinko
    10. Božanić Bartolomeo
    11. Božanić Dinko
    12. Božanić Nikola
    13. Cimić Josip
    14. Gracin Dino
    15. Janjić Dragan
    16. Jončić Andrija
    17. Karuza Joško
    18. Kinčeš Kalman
    19. Klarić Joško
    20. Mardešić Ivan
    21. Mardešić Ivo A.
    22. Mardešić Josip p. J.
    23. Mardešić Leo
    24. Mardešić Lovre
    25. Mardešić Mile
    26. Mardešić Vinko
    27. Mladineo Andrija
    28. Murić Toni

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!