dvd komiza, dezurstvo
Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec travanj (2022) od 22h-07h.
  1. Marinković Luka
  2. Alavanja Luka
  3. Murić Tone
  4. Murić Vicko
  5. Ivčević Petar
  6. Kinčeš Ante
  7. Kinčeš Kalman
  8. Mardešić Ivica
  9. Petrašić Bepi
  10. Pušić Krešimir
  11. Rogošić Antonio
  12. Sviličić Mate
  13. Sviličić Venci
  14. Sviličić Vinko
  15. Tokić Ivan
  16. Murić Vladimir
  17. Vetma Lucijan
  18. Vitaljić Andrija
  19. Vojković Ivan
  20. Vrkić Ante Toni
  21. Zanki Boris
  22. Zanki Nikola
  23. Zanki Veljano
  24. Bjažević Frane
  25. Bogdanović Mario
  26. Božanić Luka
  27. Božanić Nikola
  28. Cimić Mate
  29. Fadić Miho
  30. Gusić Andrija

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!