dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec travanj (2015) od 22h-07h.

  1. Mladineo Andrija
  2. Vojković Ivan
  3. Vojković Pino
  4. Zanki Nikola
  5. Mardešić Pjero
  6. Marinković Ivan
  7. Marinković Tonko
  8. Murić Vicko
  9. Murić Vladimir
  10. Bjažević Frane
  11. Bogdanović Mario
  12. Borčić Vinko
  13. Božanić Bartolomeo
  14. Božanić Dinko
  15. Božanić Luka
  16. Božanić Nikola
  17. Cimić Josip
  18. Demaria Mate
  19. Fadić Miho
  20. Fiamengo Bepi
  21. Gracin Dino
  22. Janjić Dragan
  23. Janjić Karmelo
  24. Karuza Joško
  25. Kinčeš Ante
  26. Kinčeš Kalman
  27. Klarić Joško
  28. Mardešić Andrija p. I
  29. Mardešić Ivo A
  30. Mardešić Leo

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!