dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec svibanj (2017) od 22h-07h.

  1. Mladineo Andrija
  2. Vojković Ivan
  3. Vitaljić Andrija
  4. Mladineo Ivan
  5. Mardešić Andrija p. Ivice
  6. Božanić Bartolomeo
  7. Fiamengo Josip
  8. Zanki Nikola
  9. Zanki Veljano
  10. Fadić Miho
  11. Fiamengo Bepi
  12. Gracin Ante
  13. Gracin Dino
  14. Gusić Andrija
  15. Janjić Dragan
  16. Janjić Karmelo
  17. Jončić Andrija
  18. Jončić Jurica
  19. Karuza Joško
  20. Kinčeš Kalman
  21. Klarić Joško
  22. Kuljiš Darin
  23. Mardešić Andrija, Milutina
  24. Mardešić Andrija p. I
  25. Mardešić Frane
  26. Mardešić Ivan
  27. Mardešić Ivica
  28. Mardešić Ivo, Andrije
  29. Mardešić Josip, p. J
  30. Mardešić Josip, p. V
  31. Mardešić Leo

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!