dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec studeni (2016) od 22h-07h.

  1. Gusić Andrija
  2. Vojković Pino
  3. Zanki Boris
  4. Janjić Dragan
  5. Jončić Jurica
  6. Karuza Joško
  7. Kinčeš Kalman
  8. Klarić Joško
  9. Kuljiš Darin
  10. Mardešić Andrija, Milutina
  11. Mardešić Andrija p. Ivana
  12. Mardešić Ivica
  13. Mardešić Ivo, Andrije
  14. Mardešić Josip, p. J
  15. Mardešić Josip, p. V
  16. Mardešić Leo
  17. Mardešić Lovre
  18. Mardešić Mićo
  19. Mardešić Mile
  20. Mardešić Pjero
  21. Mardešić Vinko
  22. Marinković Ivan
  23. Marinković Tonko
  24. Mladineo Andrija
  25. Mladineo Ivan
  26. Mladineo Toni
  27. Zanki Nikola
  28. Žitko Vinko
  29. Gracin Ante
  30. Gracin Dino

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!