dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec studeni (2014) od 22h-07h.

  1. Murić Vladimir
  2. Petrašić Bepi
  3. Vojković Pino
  4. Bjažević Frane
  5. Božanić Luka
  6. Božanić Matko
  7. Demaria Mate
  8. Fadić Miho
  9. Kinčeš Ante
  10. Gracin Ante
  11. Gusić Andrija
  12. Janjić Karmelo
  13. Jončić Andrija
  14. Jončić Jurica
  15. Kuljiš Darin
  16. Mardešić Andrija p. Ivice
  17. Mardešić Ivo A.
  18. Mardešić Josip p. J
  19. Mardešić Josip p. V
  20. Vrkić Ante Toni
  21. Mardešić Mićo
  22. Mardešić Pjero
  23. Marinković Ivan
  24. Marinković Tonko
  25. Murić Vicko
  26. Sviličić Elio
  27. Sviličić Venci
  28. Sviličić Vinko
  29. Vitaljić Andrija
  30. Valentić Vlado

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!