dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec srpanj (2018) od 22h-07h.

   1. Valentić Vlado
   2. Kinčeš Kalman
   3. Kiarić Joško
   4. Mardešić Andrija, Milutina
   5. Mardešić Andrija p. Ivice
   6. Mardešić Frane
   7. Mardešić Ivica
   8. Mardešić Ivo, Andrije
   9. Murić Tone
   10. Mardešić Leo
   11. Mardešić Lorijan
   12. Mardešić Mićo
   13. Borozan Jure
   14. Borozan Petar
   15. Mardešić Mile
   16. Mardešić Pjero
   17. Mardešić Vinko
   18. Marinković Ivan
   19. Marinković Luka
   20. Mladineo Andrija
   21. Mladineo Ivan
   22. Mladineo Toni
   23. Fiamengo Bepi
   24. Murić Vicko
   25. Murić Vladimir
   26. Petrašić Bepi
   27. Radić Mario
   28. Rogošić Antonio
   29. Sviličić Elio
   30. Borozan Jure
   31. Borozan Petar

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!