dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec srpanj (2016) od 22h-07h.

  1. Zanki Boris
  2. Žitko Vinko
  3. Gracin Dino
  4. Gusić Andrija
  5. Janjić Dragan
  6. Jončić Andrija
  7. Karuza Joško
  8. Kinčeš Kalman
  9. Klarić Joško
  10. Kuljiš Darin
  11. Mardešić Andrija p. Ivice
  12. Mardešić Ivica
  13. Mardešić Ivo, Andrije
  14. Mardešić Josip, p. J
  15. Mardešić Josip, p. V
  16. Mardešić Leo
  17. Mardešić Lovre
  18. Mardešić Mićo
  19. Mardešić Mile
  20. Marinković Tonko
  21. Marinković Ivan
  22. Mardešić Vinko
  23. Marinković Luka
  24. Martnis Frane
  25. Mladineo Andrija
  26. Mladineo Toni
  27. Murić Toni
  28. Murić Vicko
  29. Petrašić Bepi
  30. Rogošić Antonio

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!