dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec srpanj (2014) od 22h-07h.

  1. Božanić Luka
  2. Božanić Matko
  3. Fadić Miho
  4. Demaria Mate
  5. Gracin Ante
  6. Gusić Andrija
  7. Janjić Karmelo
  8. Jončić Andrija
  9. Jončić Jurica
  10. Kuljiš Darin
  11. Mardešić Andrija p. Ivice
  12. Mardešić Frane
  13. Mardešić Ivan
  14. Mardešić Ivo, A.
  15. Mardešić Josip p. J
  16. Mardešić Karlo
  17. Mardešić Lovre
  18. Mardešić Mićo
  19. Mardešić Pjero
  20. Marinković Ivan
  21. Mladineo Ivan
  22. Mladineo Toni
  23. Murić Vicko
  24. Sviličić Elio
  25. Sviličić Venci
  26. Sviličić Vinko
  27. Valentić Vlado
  28. Vojković Ivan
  29. Vojković Pino
  30. Vrkić Toni
  31. Bjažević Frane

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!