dvd komiza, dezurstvo
  1. Fiamengo Jurica
  2. Božanić Bartolomeo
  3. Cimić Josip
  4. Fiamengo Bepi
  5. Fiamengo Josip
  6. Gracin Ante
  7. Gracin Dino
  8. Gusić Andrija
  9. Ivčević Petar
  10. Kinčeš Kalman
  11. Andrija Mardešić P.ivice
  12. Sviičić Mate
  13. Vojković Pino
  14. Zanki Nikola
  15. Zanki Veljano
  16. Janjić Karmelo
  17. Jončić Andrija
  18. Jončić Jurica
  19. Karuza Joško
  20. Klarić Joško
  21. Kolđeraj Renato
  22. Mardešić Andrija P.ivana
  23. Mardešić Andrija Mile
  24. Mardešić Ivica
  25. Mardešić Ivo
  26. Mardešić Leo
  27. Mardešić Lovre
  28. Mardešić Mile
  29. Mardešić Pjero
  30. Marinković Ivan
  31. Marinković Tonko

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!