dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec siječanj (2019) od 22h-07h.

  1. Fiamengo Bepi
  2. Božanić Luka
  3. Zanki Veljano
  4. Zanki Boris
  5. Kinčeš Ante
  6. Janjić Karmelo
  7. Jončić Jurica
  8. Karuza Joško
  9. Kinčeš Kalman
  10. Klarić Joško
  11. Mardešić Andrija, Milutina
  12. Mardešić Andrija p. Ivice
  13. Mardešić Andrija p. I
  14. Mardešić Ivan
  15. Mardešić Ivica
  16. Mardešić Ivo, Andrije
  17. Mardešić Leo
  18. Mardešić Lovre
  19. Mardešić Mićo
  20. Mardešić Mile
  21. Mardešić Pjero
  22. Mardešić Vinko
  23. Marinković Ivan
  24. Marinković Luka
  25. Marinković Tonko
  26. Mladineo Andrija
  27. Mladineo Ivan
  28. Mladineo Toni
  29. Murić Toni
  30. Murić Vicko
  31. Murić Vladimir

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!