dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec siječanj (2018) od 22h-07h.

  1. Zanki Veljano
  2. Janjić Karmelo
  3. Mardešić Josip p. J
  4. Mardešić Josip p. V
  5. Mardešić Leo
  6. Mardešić Mile
  7. Mardešić  Pjero
  8. Mardešić Vinko
  9. Mardešić Andrija p. Ivice
  10. Kinčeš Kalman
  11. Kinčeš Ante
  12. Marinković Ivan
  13. Marinković Luka
  14. Mladineo Andrija
  15. Marinković Tonko
  16. Mladineo Ivan
  17. Mladineo Toni
  18. Murić Tone
  19. Murić Vicko
  20. Murić Vladimir
  21. Petrašić Bepi
  22. Sviličić Elio
  23. Sviličić Mate
  24. Sviličić Venci
  25. Sviličić Vinko
  26. Sviličić Vinko, M
  27. Vojković Ivan
  28. Vojković Pino
  29. Zanki Boris
  30. Bjažević Frane
  31. Bogdanović Mario

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!