dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec siječanj (2017) od 22h-07h.

  1. Murić Toni
  2. Žitko Vinko
  3. Gracin Ante
  4. Gracin Dino
  5. Janjić Dragan
  6. Jončić Andrija
  7. Jončić Jurica
  8. Karuza Joško
  9. Kinčeš Kalman
  10. Klarić Joško
  11. Kuljiš Darin
  12. Gusić Andrija
  13. Mardešić Andrija, Milutina
  14. Mardešić Andrija p. Ivana
  15. Mardešić Ivica
  16. Mardešić Ivo, Andrije
  17. Mardešić Josip, p. J
  18. Mardešić Josip, p. V
  19. Mardešić Leo
  20. Mardešić Mićo
  21. Mardešić Mile
  22. Mardešić Pjero
  23. Mardešić Vinko
  24. Marinković Ivan
  25. Mardešić Lovre
  26. Mardešić Frane
  27. Mladineo Andrija
  28. Mladineo Ivan
  29. Mladineo Toni
  30. Zanki Veljano
  31. Marinković Tonko

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!