dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec rujan (2016) od 22h-07h.

  1. Zanki Nikola
  2. Mladineo Ivan
  3. Žitko Vinko
  4. Fiamengo Jurica
  5. Gracin Ante
  6. Gracin Dino
  7. Gusić Andrija
  8. Janjić Dragan
  9. Jončić Andrija
  10. Jončić Jurica
  11. Karuza Joško
  12. Kinčeš Kalman
  13. Klarić Joško
  14. Kuljiš Darin
  15. Mardešić Andrija, Milutina
  16. Mardešić Andrija p. Ivana
  17. Mardešić Ivica
  18. Mardešić Ivo, Andrije
  19. Mardešić Josip, p. J
  20. Mardešić Josip, p. V
  21. Mardešić Leo
  22. Mardešić Lovre
  23. Mardešić Mićo
  24. Mardešić Mile
  25. Mardešić Pjero
  26. Mardešić Vinko
  27. Marinković Ivan
  28. Marinković Tonko
  29. Mladineo Andrija
  30. Mladineo Toni

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!