dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec prosinac (2016) od 22h-07h.

  1. Fiamengo Bepi
  2. Zanki Nikola
  3. Kinčeš Ante
  4. Murić Toni
  5. Murić Vicko
  6. Murić Vladimir
  7. Petrašić Bepi
  8. Rogošić Antonio
  9. Sviličić Elio
  10. Sviličić Mate
  11. Sviličić Venci
  12. Sviličić Vinko
  13. Sviličić Vinko M.
  14. Valentić Vlado
  15. Vojković Ivan
  16. Vojković Pino
  17. Vrkić Ante Toni
  18. Zanki Boris
  19. Zanki Veljano
  20. Bjažević Frane
  21. Bogdanović Mario
  22. Borčić Vinko
  23. Božanić Bartolomeo
  24. Božanić Luka
  25. Božanić Matko
  26. Božanić Nikola
  27. Cimić Josip
  28. Cimić Mate
  29. Fadić Miho
  30. Fiamengo Jurica
  31. Vitaljić Andrija

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!