dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec prosinac (2015) od 22h-07h.

  1. Mardešić Lovre
  2. Bjažević Frane
  3. Bogdanović Mario
  4. Borčić Vinko
  5. Božanić Bartolomeo
  6. Božanić Dinko
  7. Božanić Luka
  8. Božanić Matko
  9. Božanić Nikola
  10. Cimić Josip
  11. Fadić Miho
  12. Fiamengo Josip
  13. Fiamengo Jurica
  14. Gracin Ante
  15. Gracin Dino
  16. Imenjak Mijo
  17. Janjić Dragan
  18. Jončić Jurica
  19. Karuza Joško
  20. Kinčeš Ante
  21. Kinčeš Kalman
  22. Kuljiš Darin
  23. Murić Tone
  24. Vitaljić Andrija
  25. Petrašić Bepi
  26. Mardešić Andrija p. Ivice
  27. Murić Vicko
  28. Gusić Andrija
  29. Mardešić Andrija p. Ivana
  30. Mardešić Frane
  31. Vojković Ivan

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!