dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec ožujak (2017) od 22h-07h.

  1. Vojković Pino
  2. Kinčeš Ante
  3. Zanki Boris
  4. Zanki Veljano
  5. Zanki Nikola
  6. Žitko Vinko
  7. Gracin Ante
  8. Gracin Dino
  9. Gusić Andrija
  10. Janjić Dragan
  11. Jončić Andrija
  12. Jončić Jurica
  13. Karuza Joško
  14. Kinčeš Kalman
  15. Klarić Joško
  16. Kuljiš Darin
  17. Mardešić Andrija, Milutina
  18. Mardešić Andrija p. I
  19. Mardešić Frane
  20. Mardešić Ivica
  21. Mardešić Ivo, Andrije
  22. Mardešić Josip, p. J
  23. Mardešić Josip, p. V
  24. Mardešić Leo
  25. Mardešić Mićo
  26. Mardešić Milutin
  27. Mardešić Lovre
  28. Mardešić Pjero
  29. Mardešić Vinko
  30. Marinković Tonko
  31. Marinković Ivan

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!