dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec listopad (2022) od 22h-07h.

 1. Murić Tone
 2. Murić Vicko
 3. Mladineo Toni
 4. Ivčević Frane
 5. Murić Vladimir
 6. Pušić Krešimir
 7. Rogošić Antonio
 8. Sterniša Ivan
 9. Sviličić Andro
 10. Sviličić Elio
 11. Ivčević Frane
 12. Sviličić Venci
 13. Sviličić Vinko
 14. Tokić Ivan
 15. Vetma Lucijan
 16. Vitaljić Andrija
 17. Vojković Ivan
 18. Vojković Pino
 19. Vrkić Ante Toni
 20. Zanki Boris
 21. Zanki Nikola
 22. Zanki Veljano
 23. Bjažević Frane
 24. Bogdanović Mario
 25. Božanić Luka
 26. Božanić Nikola
 27. Cimić Josip
 28. Cimić Mate
 29. Fadić Miho
 30. Mardešić Andrija Ivice
 31. Petrašić Bepi

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!