dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec listopad (2017) od 22h-07h.

  1. Gusić Andrija
  2. Hasanović Nermin
  3. Janjić Dragan
  4. Janjić Karmelo
  5. Jončić Andrija
  6. Jončić Jurica
  7. Jurko Toni
  8. Karuza Joško
  9. Kinčeš Kalman
  10. Klarić Joško
  11. Kuljiš Darin
  12. Mardešić Andrija, Milutina
  13. Mardešić Andrija, p. Ivice
  14. Mardešić Ivica
  15. Mardešić Josip p. J
  16. Mardešić Ivo, A.
  17. Mardešić Josip p. V
  18. Mardešić Leo
  19. Mardešić Lovre
  20. Mardešić Mićo
  21. Mardešić Milutin
  22. Mardešić Pjero
  23. Mardešić Vinko
  24. Marinković Ivan
  25. Marinković Tonko
  26. Mladineo Andrija
  27. Mladineo Ivan
  28. Mladineo Toni
  29. Murić Toni
  30. Murić Vicko
  31. Murić Vladimir

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!