dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec listopad (2015) od 22h-07h.

  1. Bogdanović Mario
  2. Borčić Vinko
  3. Božanić Bartolomeo
  4. Božanić Dinko
  5. Božanić Luka
  6. Božanić Matko
  7. Imenjak Mijo
  8. Fadić Miho
  9. Fiamengo Bepi
  10. Fiamengo Josip
  11. Fiamengo Jurica
  12. Gracin Ante
  13. Gracin Dino
  14. Gusić Andrija
  15. Božanić Nikola
  16. Janjić Dragan
  17. Janjić Karmelo
  18. Jončić Jurica
  19. Kinčeš Kalman
  20. Klarić Joško
  21. Kuljiš Darin
  22. Mardešić Andrija p. Ivice
  23. Mardešić Frane
  24. Mardešić Ivan
  25. Mardešić Ivica
  26. Mardešić Ivo A.
  27. Mardešić Jospi p. J.
  28. Cimić Josip
  29. Karuza Joško
  30. Kinčeš Ante
  31. Mardešić Josip p. V.

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!