dvd komiza, dezurstvo
Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec lipanj (2022) od 22h-07h.
  1. Zanki Veljano
  2. Božanić Luka
  3. Marinković Ivan
  4. Martinis Niko
  5. Mladineo Joško
  6. Murić Tone
  7. Murić Vicko
  8. Murić Vladimir
  9. Petrašić Bepi
  10. Pušić Krešimir
  11. Rogošić Antonio
  12. Sviličić Andro
  13. Sviličić Mate
  14. Sviličić Venci
  15. Vetma Lucian
  16. Vitaljić Andrija
  17. Vojković Ivan
  18. Vrkić Ante Toni
  19. Zambarlin Teo
  20. Zanki Boris
  21. Zanki Nikola
  22. Bogdanović Mario
  23. Bjažević Frane
  24. Alavanja Luka
  25. Božanić Nikola
  26. Cimić Mate
  27. Fadić Miho
  28. Gusić Andrija
  29. Ivčević Frane
  30. Ivčević Petar
U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!