dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec lipanj (2018) od 22h-07h.

   1. Mladineo Ivan
   2. Mladineo Toni
   3. Vojković Pino
   4. Sviličić Mate
   5. Sviličić Venci
   6. Sviličić Vinko
   7. Sviličić Vinko, M.
   8. Valentić Vlado
   9. Marinković Luka
   10. Vojković Ivan
   11. Vrkić Ante Toni
   12. Zanki Boris
   13. Zanki Veljano
   14. Bjažević Frane
   15. Bogdanović Mario
   16. Borozan Petar
   17. Borozan jure
   18. Božanić Bartolomeo
   19. Božanić Luka
   20. Božanić Matko
   21. Božanić Nikola
   22. Fadić Miho
   23. Cimić Mate
   24. Fiamengo Josip
   25. Gracin Ante
   26. Gracin Dino
   27. Janjić Dragan
   28. Jončić Andrija
   29. Jončić Jurica
   30. Karuza Joško

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!