dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec lipanj (2016) od 22h-07h.

  1. Murić Toni
  2. Murić Vicko
  3. Mladineo Ivan
  4. Marinković Luka
  5. Mardešić Pjero
  6. Martinis Frane
  7. Murić Vladimir
  8. Vrkić Ante Toni
  9. Zanki Boris
  10. Zanki Nikola
  11. Zanki Veljano
  12. Bjažvić Frane
  13. Bogdanović Mario
  14. Borčić Vinko
  15. Božanić Bartolomeo
  16. Božanić Dinko
  17. Božanić Luka
  18. Božanić Matko
  19. Božanić Nikola
  20. Cimić Mate
  21. Fadić Miho
  22. Fiamengo Bepi
  23. Fiamengo Jurica
  24. Gracin Ante
  25. Sviličić Mate
  26. Mardešić Karlo
  27. Mardešić Ivan
  28. Mardešić Frane
  29. Mardešić Andrija, Milutina
  30. Borozan Petar

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!