dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec lipanj (2015) od 22h-07h.

  1. Zanki Boris
  2. Vojković Pino
  3. Jončić Jurica
  4. Kinčesš Kalman
  5. Kuljiš Darin
  6. Mardešić Andrija p. Ivana
  7. Mardešić Ivica
  8. Mardešić Andrija p. Ivice
  9. Mardešić Ivo, Andrije
  10. Mardešić Josip p. J.
  11. Mardešić Josip p. V.
  12. Mardešić Leo
  13. Mardešić Pjero
  14. Marinković Ivan
  15. Marinković Tonko
  16. Mladineo Andrija
  17. Mladineo Toni
  18. Murić Vicko
  19. Murić Vladimir
  20. Bjažević Frane
  21. Bogdanović Mario
  22. Borčić Vinko
  23. Božanić Bartolomeo
  24. Božanić Dinko
  25. Božanić Luka
  26. Božanić Nikola
  27. Cimić Mate
  28. Fadić Miho
  29. Gracin Dino
  30. Janjić Dragan

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!