dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec lipanj (2014) od 22h-07h.

  1. Zanki Nikola
  2. Fiamengo Bepi
  3. Mladineo Andrija
  4. Bjažević Frane
  5. Bogdanović Mario
  6. Borčić Vinko
  7. Božanić Bartolomeo
  8. Božanić Dinko
  9. Božanić Nikola
  10. Demaria Mate
  11. Fiamengo Jurica
  12. Gracin Dino
  13. Imenjak Mijo
  14. Janjić Dragan
  15. Kinčeš Kalman
  16. Klarić Joško
  17. Mardešić Andrija p. I
  18. Mardešić Ivica
  19. Mardešić Josip p. V
  20. Mardešić Leo
  21. Mardešić Mile
  22. Mardešić Vinko
  23. Marinković Tonko
  24. Murić Toni
  25. Murić Vladimir
  26. Petrašić Bepi
  27. Vitaljić Andrija
  28. Zanki Boris
  29. Žitko Vinko
  30. Fiamengo Josip

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!