dvd komiza, dezurstvo

Lista dežurnih vatrogasaca za mjesec kolovoz (2015) od 22h-07h.

  1. Imenjak Mijo
  2. Janjić Karmelo
  3. Jončić Andrija
  4. Demaria Mate
  5. Valentić Vlado
  6. Zanki Boris
  7. Zanki Nikola
  8. Žitko Darko
  9. Borčić Ivan
  10. Borčić Vinko
  11. Mardešić Frane
  12. Mardešić Ivan
  13. Mardešić Karlo
  14. Rogošić Antonio
  15. Božanić Bartolomeo
  16. Božanić Dinko
  17. Božanić Luka
  18. Božanić Nikola
  19. Cimić Mate
  20. Fadić Miho
  21. Gracin Dino
  22. Janjić Dragan
  23. Jončić Jurica
  24. Kinčeš Kalman
  25. Kuljiš Darin
  26. Mardešić Andrija p. Ivice
  27. Mardešić Ivica
  28. Mardešić Ivo, A.
  29. Mardešić Josip p. J
  30. Mardešić Josip p. V
  31. Mardešić Leo

U slučaju spriječenosti zamijenite se sami sa nekim iz liste!